Luật sư bảo vệ vụ án Sở hữu trí tuệ

Luật sư bảo vệ vụ án Sở hữu trí tuệ là dịch vụ luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp trong các vụ án về Sở hữu trí tuệ là để bảo hộ tài sản vô hình của doanh nghiệp, đóng góp vào sự hình thành và phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp.

Dịch vụ pháp lý bảo hộ Sở hữu trí tuệ chúng tôi thực hiện trên phạm vi cả nước với đội ngũ luật sư kinh nghiệm lâu năm có chuyên môn sâu thực hiện như sau:

1. Các loại hình tranh chấp Sở hữu trí tuệ:
+ Tranh chấp liên quan đến Thương hiệu, Nhãn hiệu hàng hóa;
+ Tranh chấp liên quan đến bản quyền tác giả và quyền liên quan;
+ Tranh chấp liên quan đến bản quyền trên internet và truyền hình;
+ Tranh chấp sáng chế, giải pháp hữu ích;
+ Tranh chấp về kiểu dáng công nghiệp;
+ thiết kế bố trí mạch tích hợp;
+ Tranh chấp về giống cây trồng;
+ Tranh chấp chuyển giao quyền sở hữu công nghệp;
+ Tranh chấp về bí mật kinh doanh;
+ Tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh;
+ Tư vấn và giải quyết tranh chấp tên miền.

2. Giai đoạn xử lý tranh chấp Sở hữu trí tuệ:
+ Xử lý tranh chấp trong giai đoạn đăng ký;
+ Xử lý tranh chấp trong khi sử dụng;

3. Luật sư tư vấn, hướng dẫn bảo vệ Sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp:
+ Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về trách nhiệm của các bên trong tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp;
+ Hướng dẫn và trực tiếp thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, bản quyên;
+ Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm tự bảo vệ;
+ Yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại
+ Nghiên cứu và làm đơn khiếu nại các quyết định hành chính, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm;
+ Cử luật sư đại diện khách hàng tham gia thương lượng, giải quyết tranh chấp, làm việc với các cơ quan chức năng;
+ Khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;
+ Cử luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án, Tòa trọng tài.

Khi có tranh chấp về vấn đề sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu cần tiến hành cung cấp thông tin, chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp cho chúng tôi.

» Luật sư tranh tụng các vụ án dân sự

Luật sư tham gia bảo vệ vụ án tranh chấp Sở hữu trí tuệ: