Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự

Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự để đảm bảo quyền con người trong xã hội nói chung, các bản Hiến pháp của nước ta đều đã có nhiều điều khoản nhấn mạnh quyền công dân trong đó không thể không kể đến quyền bào chữa và những bảo đảm cần thiết để quyền đó được thực hiện. Luật sư tham gia bào chữa các vụ án hình sự, hậu quả pháp lý đối với người có lỗi, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ về trách nhiệm dân sự, bồi thường trong các vụ án hình sự tốt nhất.

1. Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự sau:

– Các vụ án hình sự liên quan đến người chưa thành niên phạm tội;
– Các tội xâm phạm an ninh quốc gia;
– Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người;
– Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân;
– Các tội xâm phạm sở hữu;
– Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình;
– Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế;
– Các tội phạm về môi trường;
– Các tội phạm về ma túy;
– Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng;
– Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính;
– Các tội phạm về tham nhũng;
– Các tội phạm về chức vụ;
– Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp;
– Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh;
– Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân.

2. Các công việc của luật sư tham gia tranh tụng vụ án hình sự.
Để bào chữa/bảo vệ cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền lợi của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như sau:

+ Đề nghị Cơ quan điều tra báo trước về thời gian và địa điểm hỏi cung bị can để có mặt khi hỏi cung bị can;
+ Luật sư có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can; xem các biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình và các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;
+ Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS);
+ Thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa từ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người thân thích của những người này hoặc từ cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nếu không thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác;
+ Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
+ Gặp người bị tạm giữ; gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam;
+ Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa sau khi kết thúc điều tra theo quy định của pháp luật;
+ Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên toà;
+ Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
+ Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 73 của Bộ luật tố tụng hình sư 2015.
– Làm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị tạm giữ, bị can, bị cáo vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

Giúp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự: