Dịch vụ luật sư nội bộ cho doanh nghiệp

Chúng tôi là doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối các mặt hàng quần áo thời trang cao cấp, có một chuối cửa hàng tại Hà Nội, chúng tôi muốn được một công ty luật tư vấn đầy đủ về pháp luật nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đúng pháp luật, đề nghị chúng tôi gửi đề xuất dịch vụ tư vấn?

Luật sư trả lời: Trước tiên, Công ty Luật (sau đây viết tắt là “chúng tôi”) xin gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về việc Quý Công ty đã liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ pháp lý.
Theo yêu cầu của Quý Công ty liên quan đến việc báo phí dịch vụ về tư vấn pháp luật đối với doanh nghiệp, chúng tôi gửi đến Quý Công ty bản Đề xuất dịch với nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỀ XUẤT PHẠM VI TƯ VẤN VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Theo kinh nghiệm mà chúng tôi đã từng tư vấn cho các Công ty khác cũng như qua trao đổi với Quý Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh phát sinh của Quý Công ty, chúng tôi đề xuất Quý Công ty sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên với phạm vi dịch vụ như dưới đây:

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm các công việc sau đây:

(i) Tư vấn cho Quý Công ty về mặt pháp lý đối với mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: lao động, ngành nghề kinh doanh, thuế, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, các chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động chủ đạo của Quý Công ty, …

(ii) Hỗ trợ Quý Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến theo yêu cầu cụ thể từ Quý Công ty trong từng trường hợp cụ thể.

Phương thức thực hiện:
Dịch vụ nêu trên có thể được thực hiện bởi một hoặc một số phương thức sau đây:

(i) Gặp mặt trực tiếp giữa luật sư của chúng tôi với người đại diện của Quý Công ty.

(ii) Trao đổi qua thư điện tử, điện thoại, văn bản.

Nhân sự đầu mối của Quý Công ty:

Nhân sự đầu mối của chúng tôi:

Trình tự thực hiện:
(i) Bước 1: Quý Công ty phát sinh nhu cầu cần được tư vấn. Các Phòng/Ban liên quan đến nhu cầu tư vấn gửi yêu cầu tư vấn cho Nhân sự đầu mối của Quý Công ty để Nhân sự đầu mối của Quý Công ty gửi yêu cầu tư vấn cho chúng tôi. Nhân sự đầu mối của Quý Công ty có thể gửi email giới thiệu về một nhân sự cụ thể sẽ làm việc trực tiếp với chúng tôi, trong trường hợp này, nhân sự thuộc Phòng/Ban có yêu cầu cần được tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ tư vấn.

(ii) Bước 2: chúng tôi tiếp nhận yêu cầu tư vấn. Yêu cầu tư vấn của Quý Công ty được gửi trực tiếp đến Nhân sự đầu mối của chúng tôi. Nhân sự đầu mối của chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho Quý Công ty về số giờ ước tính cần thiết để thực hiện yêu cầu tư vấn của Quý Công ty. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi có thể điều chỉnh số giờ phù hợp và cần thiết để đảm bảo cho việc tư vấn đạt hiệu quả tối đa. Trong trường hợp này, Nhân sự đầu mối của chúng tôi sẽ thông báo lại với Quý Công ty về số giờ đã được tính toán lại. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện công việc sau khi đã nhận được xác nhận đồng ý từ phía Quý Công ty đối với số giờ dịch vụ được chúng tôi ước tính.

Nhân sự đầu mối của chúng tôi, tùy thuộc vào yêu cầu tư vấn của Quý Công ty sẽ chỉ định luật sư phù hợp để thực hiện việc tư vấn cho Quý Công ty. Nhân sư đầu mối của chúng tôi sẽ gửi email để giới thiệu Luật sư tư vấn cho Quý Công ty trong từng trường hợp cụ thể.

(iii) Bước 3: Nhân sự đầu mối của Quý Công ty/hoặc nhân sự được Nhân sự đầu mối của Quý Công ty chỉ định gửi email xác nhận đồng ý với thông báo về số giờ dịch vụ ước tính của chúng tôi.

(iv) Bước 4: chúng tôi thực hiện công việc và gửi kết quả cho Quý Công ty.

chúng tôi trong trường hợp này được hiểu là Nhân sự đầu mối của chúng tôi hoặc Luật sư được Nhân sự đầu mối của chúng tôi chỉ định.

Quý Công ty được hiểu là Nhân sự đầu mối của Quý Công ty hoặc nhân sự được Nhân sự đầu mối của Quý Công ty chỉ định.

Lưu ý:

(a) Trường hợp tư vấn qua điện thoại sẽ được tính bằng thời gian trao đổi qua điện thoại trên thực tế.

(b) Trường hợp tư vấn qua email hoặc rà soát văn bản  hoặc gửi văn bản tư vấn với thời gian ước tính trên 01 giờ sẽ được thông báo trước để Quý Công ty xác nhận.

(c) Trường hợp thời lượng tư vấn bằng các hình thức nêu tại điểm (b) trên đây dưới 1 giờ thì chúng tôi chủ động thực hiện và đưa vào báo cáo công việc thực hiện theo tháng.

II. PHÍ DỊCH VỤ
(i) Phí dịch vụ chuẩn là: 12,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng)/tháng tương ứng với 10 giờ tư vấn/tháng.

Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm:

– Thuế Giá trị gia tăng.

– Chi phí đi lại/lưu trú của Luật sư (nếu có).

– Chi phí in, sao tài liệu (nếu có).

– Chi phí vận chuyển tài liệu (nếu có).

– Phí ngân hàng (nếu có).

– Cước phí điện thoại đường dài/di động (nếu có).

– Các chi phí khác phát sinh để giải quyết yêu cầu tư vấn (nếu có). Các chi phí này (nếu có) sẽ do Quý Công ty tự chi phí.

Phí dịch vụ chuẩn không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

(ii) Trường hợp Quý Công ty sử dụng quá 10 giờ/tháng, thì số giờ vượt quá sẽ được tính theo mức phí thông thường là 2,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng)/giờ làm việc.

(iii) Trường hợp Quý Công ty sử dụng không hết 10 giờ/tháng, thì số giờ còn lại trong tháng sẽ được lũy kế sang tháng kế tiếp. Tổng số giờ lũy kế sẽ được cộng dồn lại cho đến kết thúc năm để phục vụ cho một yêu cầu tư vấn lớn, phức tạp của Quý Công ty (nếu có). Số giờ lũy kế chỉ có hiệu lực trong vòng 01 năm.

Thanh toán:
Định kỳ vào ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp, chúng tôi sẽ gửi cho Quý Công ty hồ sơ thanh toán gồm:

(i) Báo cáo sử dụng dịch vụ tư vấn, trong đó liệt kê lại chi tiết các yêu cầu tư vấn đã được chúng tôi thực hiện trong tháng, tương ứng với số giờ dịch vụ mà Quý Công ty đã sử dụng trong tháng. Báo cáo này sẽ được ký bởi Nhân sự đầu mối của chúng tôi.

(ii) Hóa đơn tài chính đối với Phí dịch vụ chuẩn đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng là: 13,200,000 VNĐ (Bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm ngàn đồng).

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Quý Công ty nhận được hồ sơ thanh toán từ chúng tôi, Quý Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán bằng các chuyển khoản vào tài khoản cho chúng tôi.

» Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Luật sư nội bộ cho doanh nghiệp: