Hợp tác xã Đông trùng hạ thảo Rồng Vàng

Hợp tác xã Đông trùng hạ thảo Rồng Vàng. Các sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo cảu hợp tác xã (HTX) đã được nhà nước cấp Mã số mã vạch gồm: Nấm Đông trùng hạ thảo 5g, 10g, 20g, 50g, 100g đựng trong hũ thủy tinh và sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo 0,5kg, 1kg đóng gói túi zip.

HỢP TÁC XÃ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO RỒNG VÀNG

Địa chỉ: Thôn Nam Hiệp, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Điện thoại (Tel) 0326466669 – E-mail: thienduong.bvt95@gmail.com

Tiếng anh name: DONG TRUNG HA THAO COOPERATION GOLDEN DRAGON

Addess: Nam Hiep village, Nam Da commune, Krong No district, Dak Nong province, Vietnam

Sản phẩm Đông trùng hạ thảo Rồng Vàng:

Sản phẩm Đông trùng hạ thảo Rồng Vàng Hợp tác xã Đông trùng hạ thảo Rồng Vàng
Sản phẩm Đông trùng hạ thảo Rồng Vàng
Đông trùng hạ thảo rong vàng Hợp tác xã Đông trùng hạ thảo Rồng Vàng
Đông trùng hạ thảo rong vàng

» Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

» Chi phí đăng ký Mã số mã vạch