Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch. đến với dịch vụ khách hàng được tư vấn đăng ký, sử dụng mã số mã vạch rễ ràng và rút gắn thời gian, công sức do chưa hiểu hết về mã vạch, mọi công việc do luatbaoloi.com cung cấp.

1. Phạm vi dịch vụ đăng ký Mã số mã vạch:
Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng trước khi tiến hành thủ tục Đăng ký mã số mã vạch.

Dịch vụ đại diện đăng ký mã số mã vạch gồm các công việc sau đây:
+ Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký Mã số mã vạch tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cho sản phẩm của khách hàng.
+ Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cho đến khi khách hàng được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký mã số mã vạch.
+ Thay mặt khách hàng nhận mã số, bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký mã số mã vạch giao cho khách hàng.

2. Phương thức thực hiện:
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng.
Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ giúp khách hàng.
Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan cấp mã số mã vạch.

3. Thời gian thực hiện, tài liệu cung cấp:
Thời hạn để khách hàng được cấp Mã Số Mã Vạch:
+ Theo Quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn để khách hàng được cấp mã số tạm thời là 02 ngày làm việc kể (hiện nay là 5 ngày làm việc) từ ngày đăng ký và khách hàng có thể sử dụng để in trên bao bì sản phẩm.
+ Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng Ký Mã Số Mã Vạch sẽ được gửi tới khách hàng trong vòng 01 tháng kể từ ngày đăng ký.

4. Tài liệu cần cung cấp:
Khách hàng cung cấp Giấy đăng ký kinh doanh, và liệt kê tên hàng hóa cần được đăng ký Mã số mã vạch.

5. Chi phí đăng ký mã số mã vạch sản phẩm:
BIỂU PHÍ Mã EAN-13
Bảng Phí dịch vụ đăng ký mã số mã vạch:
– Phí đăng ký mã số mã vạch dưới 100 mã sản phẩm: 2.250.000VNĐ
Mức phí phải nộp cho lần đầu đăng ký gồm:
+ Phí dịch vụ, nhà nước đăng ký mã số mã vạch: 2.000.000VNĐ
+ Phí duy trì loại dưới 100 sản phẩm nộp năm đầu tiên: 500.000VNĐ/năm
+ Phí trên chưa bao gồm VAT.

(Trường hợp nộp đơn từ tháng 7 đến tháng 12 thì phí duy trì năm đầu tiên bằng 50%.
Ví dụ: Phí duy trì loại dưới 100 sản phẩm nộp cùng của năm đầu còn: 250.000đ, Tổng mức phí đăng ký mã vạch còn: 2.250.000 đồng)

» Đăng ký mã vạch Việt Nam

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch:
Gửi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Liệt kê sản phẩm cần áp mã vạch qua email để làm thủ tục xin cấp mã vạch.