Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Trường Phát

Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Trường Phát. đã đăng ký Mã số mã vạch doanh nghiệp là 8938538830.

Các sản phẩm của doanh nghiệp Đại Trường Phát

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN

Đùi gà tẩm ướp vị cay Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Trường Phát
Đùi gà tẩm ướp vị cay

Đùi tỏi gà tẩm bột vị cay, đóng túi nilong, đựng trong hộp nhựa, khối lượng 15 kg.

Đùi gà tẩm ướp vị lạt Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Trường Phát
Đùi gà tẩm ướp vị lạt

Đùi tỏi gà tẩm bột vị lạt, đóng túi nilong, đựng trong hộp nhựa, khối lượng 15 kg.

 

Cánh gà tẩm ướp vị lạt Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Trường Phát
Cánh gà tẩm ướp vị lạt

Đùi tỏi gà tẩm bột vị lạt, đóng túi nilong, đựng trong hộp nhựa, khối lượng 15 kg.

Cánh gà tẩm ướp vị cay Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Trường Phát
Cánh gà tẩm ướp vị cay

Cánh gà tẩm bột vị cay, đóng túi nilong, đựng trong hộp nhựa, khối lượng 15 kg.

Thịt gà tẩm ướp gia vị Công ty cổ phần Thực phẩm Đại Trường Phát
Thịt gà tẩm ướp gia vị

Thịt gà tẩm ướp gia vị, đóng túi nilong, đựng trong hộp nhựa, khối lượng 15 kg.

» Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

» Chi phí đăng ký Mã số mã vạch