Dịch vụ pháp lý của luật sư

Dịch vụ pháp lý của luật sư. Dịch vụ pháp lý là đặc quyền luật sư được hiểu là khi cần giải quyết các vấn đề phát sinh đều có thể cần đến dịch vụ pháp lý của luật sư về mặt pháp luật, bao gồm việc tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, và các dịch vụ pháp lý khác, liên quan đến các lĩnh vực trong đời sống như dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, doanh nghiệp… Luật sư sẽ là người thay mặt khách hàng tham gia với tư cách là người đại diện theo ủy quyền, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, người bào chữa để tư vấn, hỗ trợ bạn các vấn đề về pháp lý một cách tốt nhất, tránh rủi ro và đem lại hiệu quả tốt nhất.

Các dịch vụ pháp lý của luật sư

1. Dịch vụ tư vấn pháp lý gồm:

Tư vấn tranh chấp về dân sự, đất đai, động sản, thừa kế, hôn nhân gia đình…;

Tư vấn pháp luật về hình sự trước và trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự;

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp luật lao động, đầu tư nước ngoài;

Tư vấn tình huống, tư vấn hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, soạn thảo các giấy tờ;

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho cá nhân, doanh nghiệp, tư vấn cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp;

Tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến thi hành án; nhận đại diện trong thủ tục thi hành án dân sự.

2. Dịch vụ tham gia tố tụng của luật sư:

Luật sư tham gia trong giai đoạn điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ vụ án xuất trình trước tòa án, trọng tài thương mại.

Luật sư đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong các vụ án hoặc việc dân sự, KD thương mại, lao động, hành chính.

Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo hoặc cho đương sự trong các vụ án: Vụ án dân sự, vụ án hình sự, vụ án kinh tế, vụ án lao động, vụ án hành chính, hôn nhân gia đình.

3. Dịch vụ pháp lý khác:

Giúp đỡ khách hàng thực hiện soạn thảo, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và công việc khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại.

» Dịch vụ tư vấn pháp lý