Thành phần tham gia phiên tòa sơ thẩm

Thành phần tham gia phiên tòa sơ thẩm gồm những ai, người nào?
Theo quy định của BLTTHS 2003 thì thành phần tham gia phiên tòa sơ thẩm bao gồm: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Bị cáo, người đại diện của bị cáo, người có quyền và lợi ích liên quan, người bào chữa, người phiên dịch, người giám định, người làm chứng.

» Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm gồm những ai?

» Tư vấn luật hình sự