Các văn bản về Pháp luật Doanh nghiệp

Tổng hợp các văn bản về Pháp luật Doanh nghiệp. cập nhật Luật Doanh nghiệp 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành để quý thành viên thuận tiện theo dõi và áp dụng.

Các văn bản hướng dẫn của Luật doanh nghiệp 2014:

STT

Loại văn bản

Số hiệu

Tiêu đề

Ngày có hiệu lực

1

Luật

68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp 2014

01/7/2015

2

Nghị định

50/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/7/2016

3

96/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

08/12/2015

4

81/2015/NĐ-CP

Về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước

05/11/2015

5

78/2015/NĐ-CP

Đăng ký doanh nghiệp

01/11/2015

6

Thông tư

04/2016/TT-BKHĐT

Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

01/7/2016

7

20/2015/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

15/01/2016

8

127/2015/TT-BTC

Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

10/10/2015

9

Công văn

4211/BKHĐT-ĐKKD

Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

26/6/2015

 

» Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp