Mẫu giấy giới thiệu tham gia tố tụng

Đây là mẫu Giấy giới thiệu của công ty luật cử luật sư tham gia vào các giai đoạn tố tụng trong vụ án hình sự.

CÔNG TY LUẬT TNHH S&B Số : 01/2013/HSST- S&B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:       

Được sự yêu cầu của Bà Nguyễn Thị A  (là vợ của ông Nguyễn Văn B ) ngày 11/01/2016 yêu cầu Công ty Luật cử Luật sư tham gia với tư cách là người bào chữa cho chồng là ( bị cáo) trong vụ án “tên vụ án”.

CÔNG TY LUẬT

Địa chỉ: 85, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.

Đại diện bởi: Luật sư……………………………. Chức vụ:………………………..

Giới thiệu:

–         Luật sư Tên luật sư, sinh năm:…………………………………………………….

–         Chứng chỉ hành nghề luật sư số:………………………………………….

–         Thẻ luật sư số:………………………………………………….

Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho: Bị cáo Nguyễn Văn B

Trong vụ án “Tên vụ án” đang được (Tên cơ quan tố tụng) xem xét truy tố.

Kính đề nghị quý Viện tạo điều kiện thuận lợi để Luật sư hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng kính chào./.

Tp.Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

CÔNG TY LUẬT

Giám Đốc

…………………………………

» Nên mời luật sư bào chữa từ khi nào?
» Nhiệm vụ của luật sư bào chữa