Nên mời luật sư bào chữa từ khi nào?

Nên mời luật sư bào chữa từ khi nào?. Với mỗi vụ án có điểm khác nhau, một số vụ án có thể mời luật sư từ khi chưa khởi tố vụ án, còn một số vụ án thì mời luật sư từ khi có sự việc xẩy ra, thời điểm khởi tố vụ án, các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử… nên mời càng sớm càng tốt.

Luật sư tham gia bào chữa từ khi nào:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 BLTTHS thì Luật sư (người bào chữa) có quyền:

– Có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu Điều tra viên đồng ý thì được hỏi người bị tạm giữ, bị can và có mặt trong những hoạt động điều tra khác; xem các biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình và các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

– Đề nghị Cơ quan điều tra báo trước về thời gian và địa điểm hỏi cung bị can để có mặt khi hỏi cung bị can;

– Đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy định của Bộ luật này;

– Gặp người bị tạm giữ; gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam;

– Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa sau khi kết thúc điều tra theo quy định của pháp luật;

– Thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa từ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người thân thích của những người này hoặc từ cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nếu không thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác;

– Đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

– Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên toà;

– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

– Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án nếu bị cáo là người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

» Thủ tục mời luật sư bào chữa

» Luật sư bào chữa tội hình sự

Nên mời luật sư bào chữa từ khi từ khi bắt đầu, liên hệ tư vấn: