Đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân

Đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân trước là là đúng vì là khâu chuổn bị cho công việc làm ăn, để đảm bảo nhãn hiệu sau này sẽ sử dụng được cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình không bị nhầm lẫn, xâm phạm quyền của các doanh nghiệp khác với nhau dẫn đến tranh chấp, kiện tụng.

Đây là mẫu giấy chứng nhận nhãn hiệu dành cho cá nhân đã được cấp:

mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân Đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân
mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân

Ngày 25/02/2011, Cục SHTT đã chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số157987cho cá nhân ông Phạm Công Anh có địa chỉ tại Hà Nội
Nội dung của nhãn hiêu như sau
Số đơn: 4-2008-24617
Tên nhãn hiệu: Đông Tây
Đây là một NHÃN HIỆU được luatbaoloi.com đã tư vấn cho khách hàng nộp đơn và được cấp văn bằng bảo hộ tại Cục SHTT Việt Nam

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

» Tư vấn đăng ký bảo hộ Slogan

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân:
Cá nhân đăng ký nhãn hiệu, thì cần cung cấp các tài liệu sau qua email dưới:
+ Mẫu nhãn hiệu hàng hóa cần đăng ký.
+ Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký.
+ Tên, điện thoại và địa chỉ của chủ đơn;
+ Giấy ủy quyền (theo mẫu, chúng tôi sẽ cung cấp sau khi nhận được thông tin yêu cầu).