Tư vấn đăng ký bảo hộ Slogan

Tư vấn đăng ký bảo hộ Slogan cho cá nhân/ doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu, Nhãn hiệu thường gộp chung chung Tên, Logo và Slogan lại để đăng ký như vậy khi được cấp văn bằng thường được bảo hộ tổng thể chứ không bảo hộ riêng câu slogan.
Nên cần đăng ký bảo hộ riêng slogan, slogan là bức thông điệp kinh doanh quan trọng và là một phần tài sản vô hình của doanh nghiệp. Thực tế tại Việt Nam, việc đăng ký bảo hộ sologan, vẫn chưa có quy định cụ thể về tiêu chí cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ.

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hộ slogan cần tìm hiểu quy định pháp luật liên quan và điều kiện bảo hộ slogan như thương hiệu, nhãn hiệu, cụ thể:

1. Quy định bảo hộ
Trong cấu thành một thương hiệu, nhãn hiệu, gồm phần hình (logo), phần chữ và phần slogan. Nhiều slogan đã trở lên quen thuộc, tạo dấu ấn riêng cho doanh nghiệp.

Bảo hộ slogan dưới dạng thương hiệu và nhãn hiệu nếu yếu tố này đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. (slogan có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các chủ thể khác nhau. Slogan không mô tả hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu)

Do vậy khi cá nhân, doanh nghiệp muốn bảo hộ slogan, có thể nhờ luật sư tư vấn, các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp để đánh giá về khả năng đăng ký, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho doanh nghiệp.

2. Thủ tục đăng ký bảo hộ Slogan:

a) Thành phần hồ sơ đăng ký bảo hộ gồm:
+ Tờ khai (02 bản theo mẫu);
+ Giấy uỷ quyền (nếu nộp thông qua đại diện);
+ Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn (nếu có);
+ Tài liệu xác nhận quyền ưu tiên (đối với Người nộp đơn là người nước ngoài – nếu có)
+ Mẫu slogan (thương hiệu/nhãn hiệu)
+ Chứng từ nộp lệ phí.

b) Các bước thực hiện:
+ Thẩm định hình thức: 01 – 02 tháng từ ngày nhận đơn;
+ Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
+ Thẩm định nội dung đơn: 08 – 12 tháng kể từ ngày công bố

c) Nộp hồ sơ
Cục Sở hữu trí tuệ hoặc thông qua Đại diện có số điện thoại: 0983367068

3. Dịch vụ tư vấn đăng ký slogan tại Baohodoanhnghiep:
+ Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho slogan; Tư vấn cho khách hàng các phương án xử lý trong trường hợp slogan không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;
+ Tư vấn phạm vi bảo hộ, nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký bảo hộ;
+ Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu;
+ Tiến hành thủ tục đăng ký slogan (thương hiệu/nhãn hiệu);
+ Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng slogan, bảo vệ slogan….
+ Tư vấn các vấn đề cần lưu ý sau khi được cấp văn bằng bảo hộ: nghĩa vụ sử dụng slogan, thủ tục gia hạn, các vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký slogan…

» Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Tư vấn đăng ký bảo hộ Slogan độc quyền:
Gửi nhu cầu đăng ký Slogan qua email dưới để đánh giá câu slogan và báo phí đăng ký.