Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Chúng tôi là một công ty sản suất và kinh doanh, muốn luatbaoloi.com tư vấn và báo gía đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho công ty?

Luật sư tư vấn: Đầu tiên, chúng tôi trân trọng cám ơn sự quan tâm của Quý Khách hàng đối với các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý Khách hàng trong thời gian tới.

Qua trao đổi, chúng tôi được biết Quý Khách hàng đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn việc đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

Chúng tôi xin được tư vấn sơ bộ thủ tục đăng ký nhãn hiệu như sau:

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền

1.1. Công việc thực hiện:
Trong trường hợp chúng tôi được Quý Khách hàng  ủy quyền là đại diện sở hữu trí tuệ của

Quý Khách hàng tại Cục Sở hữu trí tuệ “Cục SHTT”, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:
– Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
– Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Quý Khách hàng) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;
– Thông báo về việc nộp đơn với Quý Khách hàng ngay sau khi nộp đơn;
– Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Quý Khách hàng;
– Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);
– Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);
– Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Quý Khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;
– Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)

1.2. Chi phí thực hiện công việc:
– Theo qui định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Ni-Xơ phiên bản 10 (có tất cả 45 nhóm hàng hóa và dịch vụ theo bảng phân loại này). Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số dịch vụ trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn. Theo đó, chúng tôi xin được báo giá chi phí đăng ký cho 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ, trong trường hợp đơn suôn sẻ, được tính cụ thể như sau:
+ Phí tra cứu chính thức khả năng đăng ký của 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ trước khi nộp đơn: 1.000.000 VNĐ
+ Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên (Đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng (tối đa 06 sản phẩm/dịch vụ trong 01 nhóm): 4.000.000 VNĐ

Phí đăng ký 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm/ dịch vụ thứ hai (nếu có) – Đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng (tối đa 06 sản phẩm/dịch vụ trong 01 nhóm):3.500.000 VNĐ

Phí đăng ký cho sản phẩm/dich vụ thứ bảy trở đi trong mỗi nhóm (nếu có): 200.000 VNĐ

Cộng phí (số bôi đậm): 5.000.000 VNĐ
Ghi chú: Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ, không bao gồm (1) 5% VAT, (2) các loại phí phát sinh nếu đơn bị từ chối (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác

1. Phí tra cứu là không bắt buộc và chỉ mang tính tham khảo, không phải là kết luận cuối cùng của Cục SHTT đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (3) phí thúc đẩy xét nghiệm nhanh (nếu có). Khoản phí phát sinh này sẽ được thoả thuận theo từng trường hợp cụ thể trước khi tiến hành công việc.

2. Thủ tục và thời gian đăng ký nhãn hiệu
Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 13-15 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ  thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm. Theo qui định, qui trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau (i) thẩm định hình thức (1-2 tháng), (ii) công bố Đơn trên Công báo (2 tháng); (iii) thẩm định nội dung (9-12 tháng); và (iii) cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).

Trước tiên, đơn sẽ được thẩm định về hình thức xem có đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức không, ví dụ như Người Nộp Đơn đã nộp đủ các tài liệu cần thiết chưa, phân nhóm các sản phẩm/dịch vụ có chính xác không … Kết quả của thẩm định hình thức sẽ có trong vòng 1 đến 2 tháng kể từ khi nộp đơn và Cục SHTT sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và gửi cho Người Nộp Đơn.

Sau khi có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, trong 2 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận Đơn hợp lệ, Đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung. Mục đích của giai đoạn này là xem xét xem nhãn hiệu xin đăng ký có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật không.

i.  Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Người Nộp Đơn;

ii.  Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung (từ chối) và Người Nộp Đơn có 02 tháng để trả lời Thông báo này.

Nếu Đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thông báo. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn trong vòng 1-2 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp bằng.

3. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn:

Để nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, Quý Khách cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau:
+ Mẫu nhãn hiệu/ logo đăng ký
+ Liệt kê sản phẩm/dịch vụ mà cần đăng ký cho nhãn hiệu.
+ Điện thoại và địa chỉ liên hệ
+ Giấy ủy quyền (cung cấp sau khi nhận được yêu cầu)

» Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

» Dich vụ đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền: