Bảo hộ thương hiệu, tên doanh nghiệp khi thành lập

Bảo hộ thương hiệu, tên doanh nghiệp khi thành lập. Khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư thường quan tâm tới vấn đề thị trường, giá cả, khách hàng tiềm năng, sau đó, nhà đầu tư cũng quan tâm tới vấn đề đặt tên doanh nghiệp, việc đặt tên doanh nghiệp làm sao vừa hay, vừa ý nghĩa, lại dễ nhớ.

Đặt tên doanh nghiệp và tra cứu tên:
Khi thành lập doanh nghiệp mới, nhà đầu tư cần có một cái nhìn tổng thể về vấn đề đặt tên thương hiệu, tên thương mại/ tên doanh nghiệp.

– Khi đặt tên doanh nghiệp, nhà đầu tư nên có vài 3 phương án đặt tên doanh nghiệp
+ Tra cứu tên doanh nghiệp xem đã có ai đăng ký tên thương mại đó ở phòng đăng ký kinh doanh chưa, Việc tra cứu tên thương mại, thương hiệu là cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảm an toàn về mặt pháp lý sau này của doanh nghiệp.

+ Tra cứu thêm tên thương hiệu/ tên doanh nghiệp đó tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ xem đã có một đơn vị nào đăng ký bảo hộ thương hiệu đó cho ngành nghề tương tự hay chưa? Nếu kết quả tra cứu khẳng định là chưa thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký ngay tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Nếu kết quả tra cứu khẳng định thương hiệu đã có bên thứ 3 đăng ký rồi thì chủ đầu tư cần thay đổi tên thương hiệu để tránh những rắc rối về mặt pháp lý sau này.

» Đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân

» Tư vấn trước thành lập công ty

Khi đăng ký bảo hộ tên doanh nghiệp, liên hệ với chúng tôi để yêu cầu dịch vụ về vấn đề này: