Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, đăng ký là việc cần thiết bảo hộ thương hiệu sản phẩm hàng hóa để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp cạnh tranh sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu có thể là chữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc khác nhau.

1. Khi tiến hành Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá cần hiểu về nhãn hiệu như sau:

– Nhãn hiệu sử dụng gồm:
+ Nhãn hiệu sản phẩm là nhẫn hiệu gắn vào sản phẩm, bao bì sản phẩm (nhãn mác của sản phẩm) để phân biệt sản phẩm cùng loại của các cơ sở sản xuất khác nhau;
+ Nhãn hiệu dịch vụ là nhãn hiệu sử dụng trong các ngành dịch vụ, vào phương tiện dịch vụ để phân biệt dịch vụ cùng loại của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác nhau.

2. Các dấu hiệu để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá:
– Được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo, dễ nhận biết;
– Không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã nộp  tại Cục SHTT hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
– Không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hoá được coi là nổi tiếng.
– Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm sản xuất, tên gọi thông thường của sản phẩm, …

3. Các dấu hiệu của nhãn hiệu có thể là:
– Chữ có khả năng phát âm,có nghĩa hoặc không có nghĩa, trình bày dưới dạng chữ viết, chữ in hoặc chữ được viết cách điệu;
– Hình vẽ,ảnh chụp;
– Chữ hoặc tập hợp các chữ kết hợp với hình vẽ, ảnh chụp.

4. Các dấu hiệu không được đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, không công nhận là nhãn hiệu:
– Dấu hiệu không có khả năng phân biệt như các hình và hình học đơn giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm,… trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận một cách rộng rãi;
– Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa đảo người tiêu dùng về xuất xứ, tính năng, công dụng hoặc chất lượng của hàng hoá, dịch vụ;

5. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá
Khi cần đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, thì cần cung cấp các tài liệu sau:
+ Mẫu nhãn hiệu hàng hóa cần đăng ký.
+ Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký.
+ Tên, điện thoại và địa chỉ của chủ đơn;
+ Giấy ủy quyền (theo mẫu, chúng tôi sẽ cung cấp sau khi nhận được thông tin yêu cầu).

» Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá cho doanh nghiệp, cá nhân:
Gửi yêu cầu qua email dưới để được đánh giá khả năng đăng ký, báo phí, thủ tục.