Đăng ký bảo hộ tên cửa hàng kinh doanh

Đăng ký bảo hộ tên cửa hàng kinh doanh, đăng ký tên bảng hiệu của cửa hàng để tránh cho sự nhầm lẫn tên gọi giữa các cửa hàng bán hàng hóa, dịch vụ với nhau tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh sau này.

Chủ cửa hàng kinh doanh cần phải tiến hành đăng ký tên cửa hàng cần xác đinh như sau:

– Theo đó cửa hàng bán sản phẩm hay cung cấp dịch vụ được phân theo:
1 – Cửa hàng kinh doanh sản phẩm hàng hóa/ hoặc cung cấp dịch vụ
2 – Sản phẩm hàng hóa do của hàng đặt tên mới, hoặc sản xuất sản phẩm

– Thủ tục đăng ký tên/ logo cửa hàng, sản phẩm:
+ Mẫu nhãn hiệu
+ Sản phẩm và dịch vụ cần đăng ký (phân tích ở trên).
+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, Giấy ủy quyền cho tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ. (baohodoanhnghiep.com cung cấp khi nhận được yêu cầu)

– Thời gian thẩm định nhãn hiệu:
+ Giai đoạn thẩm định hình thức của nhãn hiệu: 1 tháng
+ Giai đoạn thẩm định nội dung của nhãn hiệu: 9 tháng kể từ ngày công bố đơn, Về thời hạn thẩm định, theo quy định của Luật là 1 năm, tuy nhiên, thời gian có thể bị kéo dài do nhiều lý do như nhãn hiệu bị từ chối do phân nhóm chưa chính xác, do chậm chễ của các thẩm định viên…

– Thời gian bảo hộ nhãn hiệu: Khi được cấp văn bằng bảo hộ có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Trước 6 tháng đến ngày hết hạn văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu phải tiến hành gia hạn để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

» Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

» Dich vụ đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ tên cửa hàng kinh doanh: