Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu. Để tiến hành đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, doanh nghiệp cần phải gửi tài liệu gì để được tư vấn?

Để có thể tiến hành tư vấn cụ thể cũng như tiến hành nộp đơn tại Việt Nam, doanh nghiệp cần gửi cho chúng tôi các thông tin như sau:

  1. Tên và địa chỉ người nộp đơn: chính xác như trong Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh nếu người nộp đơn là pháp nhân;
  1. Danh mục: sản phẩm/dịch vụ dự định đăng ký’;
  1. Mẫu nhãn: file mềm – đính kèm qua email;
  1. Giấy ủy quyền: Ký và đóng dấu Công ty – trong trường hợp người nộp đơn là pháp nhân/ ký – trong trường hợp người nộp đơn là cá nhân

Sau khi nhận được thông tin chúng tôi sẽ đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu, chi phí theo sản phẩm, dịch vụ của nhãn hiệu. Nếu quí khách hàng đồng ý dịch vụ thì chúng tôi sẽ tiến hành các công việc của hợp đồng.

» Dich vụ đăng ký nhãn hiệu