Soạn thảo hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh

Soạn thảo hợp đồng nguyên tắc trong hợp tác kinh doanh cho nhà máy, muốn hợp tác với đối tác nước ngoài tại để sản xuất sản phẩm, muốn công ty luật soạn thảo hợp đồng nguyên tắc?

Tư vấn: Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ông (sau đây gọi là “Khách hàng”) đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để soạn thảo Hợp đồng Nguyên tắc Góp vốn với đối tác của mình với đối tác để thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài bằng dây chuyển máy móc thiết bị hoặc soạn thảo Hợp đồng cho thuê dây chuyền máy móc thiết bị (sau đây gọi là “Hợp đồng Nguyên tắc”).

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Phân tích Pháp lý để Quý Khách hàng xem xét.

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.1 Ý kiến tư vấn sơ bộ

Sau khi nghiên cứu yêu cầu tư vấn của Khách hàng, chúng tôi cho rằng, Hợp đồng Nguyên tắc là loại hình hợp đồng phù hợp nhất với yêu cầu của Khách hàng và cũng sẽ thuận tiện cho hoạt động hợp tác giữa Khách hàng với đối tác nước ngoài của mình. Do vậy, chúng tôi đưa ra Bản Đề xuất Dịch vụ kèm theo đây nhằm hỗ tợ Khách hàng soạn thảo Hợp đồng Nguyên tắc với những nội dung chi tiết như được đề cập dưới đây để Khách hàng xem xét.

1.2 Phạm vi dịch vụ để tiến hành soạn thảo Hợp đồng Nguyên tắc gồm những công việc sau đây:

Thu thập thông tin từ phía Khách hàng về các nội dung cần thiết để soạn thảo Hợp đồng Nguyên tắc;

Tiến hành soạn thảo Hợp đồng dựa trên các nội dung thu thập được của Khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Khách hàng về quyền sở hữu của dây chuyền máy móc thiết bị và tránh những rủi ro trong tương lai;

Sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng dựa trên theo yêu cầu của Khách hàng;

3. TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Tài liệu được chuyển cho Khách hàng là Hợp đồng Nguyên tắc như được nêu ở trên gồm các điều khoản bảo đảm bao hàm được các nội dung mà Khách hàng mong muốn bằng tiếng Việt.

4. THỜI HẠN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng xác nhận vào Bản Đề xuất Dịch vụ này của chúng tôi và kể từ khi Khách hàng cung cấp đầy đủ các nội dung mà Khách hàng mong muốn, chúng tôi sẽ chuyển Dự thảo Hợp đồng Nguyên tắc cho Khách hàng xem xét. Trong trường hợp Khách hàng không có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung nào, Dự thảo Hợp đồng Nguyên tắc này sẽ được coi là Hợp đồng Nguyên tắc cuối cùng;

– Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng gửi thắc mắc hoặc yêu cầu làm rõ, sửa đổi Hợp đồng, chúng tôi sẽ gửi lại Hợp đồng Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Khách hàng. Hợp đồng Nguyên tắc sửa đổi sẽ được coi là Bản Phân tích Pháp lý cuối cùng nếu Khách hàng không có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu sửa đổi nào trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi Hợp đồng Nguyên tắc sửa đổi.

5. PHÍ DỊCH VỤ

5.1. Phí dịch vụ và thanh toán

Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại mục 3 là 30.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba mươi triệu Việt Nam Đồng) nếu Khách hàng yêu cầu soạn Hợp đồng Nguyên tắc Góp vốn với đối tác của mình tại nước ngoài để thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài; Phí dịch vụ của chúng tôi là 20.000.000 VNĐ nếu Khách hàng yêu cầu soạn Hợp đồng Nguyên tắc cho thuê dây chuyền máy móc thiết bị; Phí dịch vụ của chúng tôi là 35.000.000 VNĐ nếu Khách hàng yêu cầu soạn thảo Hợp đồng Nguyên tắc Góp vốn với đối tác của mình tại nước ngoài để thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài và đưa ra các điều khoản chính trong Hợp đồng Nguyên tắc cho thuê dây chuyền máy móc thiết bị.

Phí dịch vụ của Chúng tôi sẽ được Khách hàng thanh toán theo tiến độ như sau:

– Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 60% tổng phí dịch vụ tương ứng với lựa chọn của Khách hàng.

– 40% tổng phí dịch vụ còn lại và thuế VAT cho cả Hợp đồng sẽ được Khách hàng thanh toán ngay sau khi chúng tôi gửi Dự thảo Hợp đồng cuối cùng hoặc ngày mà Dự thảo Hợp đồng Nguyên tắc được coi là Dự thảo cuối cùng .

Phí dịch vụ trên không bao gồm 10% VAT phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng.

» Soạn thảo hợp đồng môi giới mua bán hàng hóa

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh: