Luật sư biện hộ trong các vụ án cho doanh nghiệp

luật sư biện hộ cho doanh nghiệp là dùng lời lẽ để bảo vệ cho ý kiến của mình, chứng minh rằng ý kiến đó đúng về mặt pháp lý hoặc luân lý và khiến người khác phải chấp nhận ý kiến đó.

Vai trò của luật sư trong hoạt động tố tụng nói chung và hoạt động tranh tụng của luật sư tại phiên tòa nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo. Luật sư còn giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án một cách khách quan, đúng pháp luật, tránh những vụ án oan, sai, góp phần tích cực vào tiến trình cải cách tư pháp.

– Luật sư tham gia biện hộ trong các vụ án cho doanh nghiệp:
+ Các vụ án Dân sự,
+ Vụ án Lao động,
+ Vụ án Hành chính
+ Các vụ án Hình sự,
+ Vụ án Kinh doanh thương mại,
+ Vụ án Hôn nhân gia đình,…

Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp từ giai đoạn tiền tố tụng (trước khi khởi kiện) theo yêu cầu của khách hàng. Trong trường hợp vụ việc đã được giải quyết thông qua hòa giải, thương lượng, tư vấn khởi kiện nếu có căn cứ thì sẽ tư vấn cho khách hàng về thủ tục khởi kiện, soạn thảo đơn khởi kiện, xây dựng hồ sơ khởi kiện để nộp tại Tòa án có thẩm quyền. Sau khi vụ án được thụ lý giải quyết, Luật sư tham gia tố tụng với tư cách Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Ngoài ra, tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền để thay mặt khách hàng tham gia toàn bộ quá trình giải quyết vụ án của doanh nghiệp.

» Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp

» Luật sư bảo vệ quyền lợi

Luật sư biện hộ trong các vụ án cho doanh nghiệp: