Luật sư tranh tụng đất đai

Dịch vụ luật sư tranh tụng đất đai. Do tranh chấp đất đai có nhiều tính chất phức tạp, mặc dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn về đất đai, nhưng thực tiễn cho thấy nhiều quy định còn vênh, thậm chí trái ngược nhau. Đứng trước thực tế đó, để giành được thắng lợi trong các vụ việc và vụ án tranh chấp đất đai thường không thể thiếu vai trò quan trọng của Luật sư. Do vậy, chúng tôi xin cung cấp các gói dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho quí khách trong các vụ án về đất đai, các khiếu nại hành chính và các biện pháp khác, giải quyết triệt để tranh chấp theo nguyện vọng của khách hàng.

– Hình thức thực hiện tư vấn:
+ Tư vấn tại nơi khách hàng hoặc tại văn phòng về các nội dung liên quan đến vụ việc nhà đất;
+ Gọi điện thoại, zalo theo số: 0983367068 để tư vấn hoặc gửi thông tin qua email.

– Dịch vụ pháp lý cửa Luật sư về đất đai gồm:
+ Tiếp nhận thông tin và hồ sơ về vụ việc của khách hàng cung cấp;
+ Xác định nội dung tư vấn và các văn bản pháp lý trực tiếp điều chỉnh;
+ Tư vấn và tham gia thương lượng, hòa giải vụ việc giữa các bên tranh chấp;
+ Lập hồ sơ khởi kiện các vụ việc đến Tòa án;
+ Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc;
+ Tham gia tranh tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ án tranh chấp đất đai.

» Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

» Luật sư tranh tụng các vụ án dân sự

Dịch vụ luật sư tranh tụng đất đai tại Tòa án: