Luật sư tranh tụng vụ án Hôn nhân

Luật sư tranh tụng vụ án Hôn nhân gia đình như các vấn đề tranh chấp tài sản chung, tranh chấp quyền nuôi con. Nên rất cần có luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

1. Các công việc của luật sư tham gia tranh tụng vụ án Hôn nhân:

– Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

– Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng trình tự, thủ tục, … Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

– Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ, tài liệu để trình trước Tòa án;

– Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án;

2. Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình:
– Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật;
– Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
– Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
– Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn;
– Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
– Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài;
– Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

3. Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình:
– Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
– Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
– Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
– Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;
– Tranh chấp về cấp dưỡng;
– Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

» Tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn

» Luật sư bảo vệ trong vụ án ly hôn

Luật sư tranh tụng vụ án Hôn nhân: