Tư vấn luật hôn nhân và gia đình

Tư vấn luật hôn nhân và gia đình Để phát huy truyền thống tốt đẹp, hỗ trợ quý khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các thời ký hôn nhân như việc giải quyết các thủ tục kết hôn, ly hôn, giải quyết các vấn đề tranh chấp về tài sản, con cái trong hôn nhân, yêu cầu Toà án xác định cha cho con, thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn…

1 – Cách thức thực hiện – Tư vấn luật hôn nhân và gia đình:
+ Trực tiếp: Tại văn phòng hoặc tại nơi/nhà khách hàng
+ Tư vấn pháp luật online: bằng điện thoại 0983367068 hoặc trao đổi qua email: tuvanbaoho@gmail.com

2 – Các dịch vụ tư vấn hôn nhân theo giai đoạn:
– Tư vấn trước thời kỳ hôn nhân:
+ Tư vấn điều kiện kết hôn, các trường hợp cấm kết hôn;
+ Tư vấn, hướng dẫn thủ tục kết hôn với người nước ngoài.

– Tư vấn trong thời kỳ hôn nhân:
+ Tư vấn, hướng dẫn thủ tục xác nhận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân;
+ Tư vấn tranh chấp về tài sản chung trong thời ký hôn nhân;
+ Tư vấn việc nuôi con nuôi;
+ Tư vấn Quy định pháp luật về việc mang thai hộ;
+ Tư vấn pháp luật xác định cha cho con;
+ Tư vấn tranh chấp về con cái trong hôn nhân;
+ Tư vấn pháp lý về con chung, con ngoài giá thú;
+ Tư vấn căn cứ cho ly hôn, hủy kết hôn trái pháp luật;
+ Tư vấn thủ tục ly hôn, thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn;
+ Tư vấn pháp luật các quan hệ hôn nhân, gia đình có yếu tố nước ngoài như:
kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi…
+ Tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn;
+ Tư vấn về quy định cấp dưỡng khi ly hôn;
+ Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ khởi kiện trong vụ án ly hôn;
+ Tư vấn pháp luật về thủ tục ly hôn tại Toà án.

– Tư vấn sau thời kỳ hôn nhân:
+ Tư vấn phân chia tài sản chung sau ly hôn;
+ Tư vấn giành quyền nuôi con sau ly hôn;
+ Tư vấn nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn;
+ Tư vấn các quy định về chăm nom, chăm sóc, giáo dục con cái sau ly hôn;
+ Tư vấn về thay đổi người nuôi con sau ly hôn;
+ Tư vấn hạn chế quyền của người thăm nuôi sau ly hôn.

3. Tranh tụng hôn nhân gia gia đình tại Tòa án:
+ Soạn thảo đơn từ liên quan đến Luật hôn nhân gia đình;
+ Tham gia tại tòa án với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng trong vụ án ly hôn;
+ Cử Luật sư  tranh tụng bảo vệ quyền lợi khách hàng trong vụ án xin thay đổi quyền nuôi con.
+ Luật sư tranh tụng trong vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài;

» Luật sư tranh tụng vụ án Hôn nhân

Tư vấn luật hôn nhân và gia đình: