Thông tin mạng GEPIR về mã số mã vạch

Khi đăng ký mã số mã vạch, điều mà doanh nghiệp khá quan tâm đó là thông tin được cập nhật lên hệ thống mạng GEPIR?

GEPIR tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Global Electronic Party Information Registry, là một dịch vụ duy nhất, dựa trên internet cho phép truy cập các thông tin liên lạc cơ bản đối với các công ty là thành viên của GS1.

Những công ty thành viên này đăng ký mã số mã vạch và sử dụng hệ thống mã số thống nhất toàn cầu của GS1 để xác định các sản phẩm của họ, các địa điểm hoặc việc vận chuyển hàng hoá.

Chỉ cần đơn giản gõ mã số của sản phẩm lên mạng GEPIR, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy chủ sở hữu các thông tin liên lạc của mã số mã vạch đó. Mã số toàn cầu phân định địa điểm GLN (Global Location Number) và Mã công-ten-nơ vận chuyển theo xê-ri SSCC (Serial Shipping Container Code) cũng có thể được sử dụng như những tiêu chí tìm kiếm.
Tham khảo trang web http://gepir.gs1.org để biết chi tiết hơn.

Cơ chế làm việc của GEPIR?
GEPIR hỗ trợ nhiều hình thức sử dụng khác nhau. Ví dụ dưới đây sẽ giới thiệu các chức năng chính của GEPIR.
“Việc truy cập có thể thông qua máy tính hoặc điện thoại di động cũng như các hệ thống máy móc khác có thể kết nối mạng”.

Tổ chức thành viên khu vực đang lưu giữ các thông tin của công ty sẽ sử dụng mạng GEPIR để chuyển lại các thông tin liên lạc của Widget tới người sử dụng.

Bạn có biết: Khi một công ty gia nhập GS1, công ty sẽ được cấp một Mã số Tiền tố Toàn cầu phân định Công ty (GCP). GCP là một mã thống nhất có thể được sử dụng như một mã số cơ bản của công ty để xây dựng thành Mã số toàn cầu phân định thương phẩm (GTIN-Global Trade Item Nuber), Mã SSCC, Mã GLN và các mã số khác.

Ai sử dụng mạng GEPIR?
GEPIR hỗ trợ mạng lưới rộng rãi cho các hình thức sử dụng khác nhau.
– Người tiêu dùng sử dụng GEPIR để tìm kiếm thêm thông tin liên lạc ngoài thông tin đã được in trên bao gói.
– Người mua hàng trong siêu thị tìm kiếm thông tin liên lạc khi họ nhận thấy có các sản phẩm mới.
– Các nhà cung cấp ứng dụng xác nhận ai là người đăng ký mã số mã vạch.

Bạn có biết?
– GEPIR cho phép truy cập các chi tiết về thông tin liên lạc của hơn 1 triệu công ty trên 100 quốc gia.
– GEPIR là một mạng lưới kết nối dữ liệu từ các tổ chức thành viên của GS1 -những tổ chức đại diện cho GS1 tại khu vực.
– GEPIR chỉ cung cấp thông tin về các công ty hiện đang sở hữu mã số mã vạch và chi nhánh nơi bán sản phẩm. Công ty này có thể chế tạo các sản phẩm của họ bất cứ đâu trên thế giới.
– Một số lượng lớn các tổ chức, bao gồm cả các tổ chức thành viên của GS1 đã và đang phát triển các ứng dụng di động trên các thiết bị công nghệ thông tin khác nhau mà có thể giao diện với mạng GEPIR.

+ Tổng công ty Widgets gia nhập GS1 thông qua tổ chức thành viên của GS1 khu vực và được cấp một mã số gọi là Tiền tố Toàn cầu phân định Công ty (GCP – Global Company Prefix).
+ Tổ chức thành viên của GS1 khu vực lưu trữ các thông tin liên lạc cơ bản của Widgets và đưa các thông tin này trên mạng GEPIR.
+ Một cá nhân nào đó có một sản phẩm của Widgets và muốn biết các thông tin liên lạc cơ bản của Widgets. Cá nhân này đánh mã số của sản phẩm lên mạng GEPIR.

GEPIR sử dụng phần Mã số GCP như một tài liệu tham khảo để truy ngược lại tổ chức thành viên khu vực để lấy các thông tin liên lạc.

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch