Tư vấn tranh chấp hôn nhân gia đình

Tư vấn tranh chấp hôn nhân gia đình. Tranh chấp hôn nhân gia đình không ai mong muốn. Thế nhưng, trong một số hoàn cảnh cuộc sống gia đình không diễn ra như ta theo ý muốn, như những tranh chấp trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

Tư vấn tranh chấp hôn nhân gia đình:
– Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.
– Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
– Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
– Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.
– Tranh chấp về cấp dưỡng.
– Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
– Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.
– Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 28. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 1. Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn.
 2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.
 5. Tranh chấp về cấp dưỡng.
 6. Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
 7. Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.
 8. Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

Tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 30. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 3. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.
 4. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
 5. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

– Cách thức tư vấn tranh chấp hôn nhân gia đình:
+ Nghiên cứu hồ sơ, vụ việc cụ thể
+ Tư vấn hướng giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật
+ Tư vấn tiến hành thương lượng, hòa giải để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ
+ Thực hiện một số công việc liên quan đến yêu cầu trong hôn nhân và gia đình nếu có yêu cầu
+ Bảo vệ quyền và lợi ích của thân chủ tại phiên tòa hôn nhân và gia đình

» Tư vấn luật hôn nhân và gia đình

Tư vấn tranh chấp hôn nhân gia đình: