Kiểm tra Mã vạch trên điên thoại bằng phần mềm Scan and Check

Kiểm tra Mã vạch trên điên thoại bằng phần mềm Scan and Check. Hiện nay cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng điện thoại quét mã vạch để kiểm tra thông tin hàng hóa, thông tin doanh nghiệp chủ sở hữu hàng hóa mà mình quan tâm.

1. Sử dụng điện thoại để quét mã số mã vạch:

 • Phần mềm Scan and Check là phần mềm quét mã vạch chính thống, miễn phí trên điện thoại di động (hệ điều hành  Android và IOS) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) – cơ quan quản lý Nhà nước về mã số mã vạch (MSMV) – để quét kiểm tra tính hợp pháp của MSMV và thông tin chính hãng về xuất xứ, về các thuộc tính của hàng hoá gắn MSMV.
 • Người tiêu dùng, người sử dụng vào Apple Store và Google Play tải (download) phần mềm có tên: Scan and Check về để quét mã vạch kiểm tra thông tin về hàng hóa.

2. Đối với doanh nghiệp khi đăng ký mã số mã vạch cần khai thông tin:

 • Khi doanh nghiệp đã đăng kí sử dụng MSMV với STAMEQ và triển khai gắn mã lên sản phẩm thì khi dùng Scan and Check quét chắc chắn sẽ ra thông tin về doanh nghiệp do nội dung này Văn phòng MSMV trực tiếp xem xét, nhập dữ liệu và đưa lên Mạng tra cứu thông tin MSMV toàn cầu (http://gepir.gs1.org.vn/).
 • Để Scan and Check quét mã vạch ra thông tin sản phẩm thì doanh nghiệp phải chủ động kê khai (miễn phí) thông tin chi tiết về sản phẩm vào phần mềm IDD nay là VNPC trực tuyến có tại http://gs1.org.vn/gioi-thieu-ung-dung-idd-ke-khai-truc-tuyen-thong-tin-ve-msmv/.
 • Khi dùng Scan and Check quét mã vạch phát hiện sản phẩm chưa đăng kí hoặc đã bị thu hồi thì các Cơ quan Chức năng sẽ viện dẫn các quy định liên quan để xử lý, cụ thể như sau:
 • Việc doanh nghiệp phải đăng kí thông tin sản phẩm và nộp phí duy trì sử dụng MSMV cho STAMEQ được quy định trong Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ KHCN Về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch cụ thể:
 • Điều 5. Trách nhiệm cấp & quản lý MSMV: “Doanh nghiệp định kì 6 tháng báo cáo STAMEQ Danh mục các loại mã số sử dụng”.
 • Điều 11. Trách nhiệm nộp phí: Nếu sau một năm tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV không nộp phí duy trì sử dụng MSMV, STAMEQ sẽ thu hồi mã số đã cấp.
 • Điều 12. Sử dụng MSMV được cấp: “Doanh nghiệp Gửi danh mục mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN), mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho STAMEQ”.
 • Nếu doanh nghiệp không thực hiện quy định trên sẽ bị xử phạt theo NĐ 119/2017/NĐ-CPngày 01/11/2017 của Chính phủ tại Điều 32. Vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch cụ thể như sau:
 • Khoản d:Không khai báo và cập nhật danh mục các mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho cơ quan có thẩm quyền”;
 • Khoản e: “Không khai báo thông tin trên cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc gia; khai báo thông tin trên cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc gia không đúng với thông tin thực tế của thương phẩm sử dụng mã GTIN hoặc địa điểm sử dụng mã GLN”.

theo Văn phòng mã số mã vạch (GS1 Vietnam)

» Phần mềm quét mã vạch trên điện thoại

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Kiểm tra Mã vạch trên điên thoại bằng phần mềm Scan and Check.