Báo giá đăng ký nhãn hiệu

Báo giá đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiêp đang mong muốn được tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu, chi phí đăng ký nhãn hiệu.

Dịch vụ sở hữu trí tuệ liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chúng tôi xin được tư vấn sơ bộ thủ tục đăng ký cũng như chi phí cho công việc này, như sau:

 1. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
 1. Công việc & Chi phí đăng ký nhãn hiệu
 • Công việc thực hiện:

Trong trường hợp chúng tôi được Chị  ủy quyền là đại diện sở hữu trí tuệ của Chị  tại Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”), công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

 • Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Chị) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;
 • Thông báo về việc nộp đơn với Chị ngay sau khi nộp đơn;
 • Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Chị;
 • Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);
 • Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);
 • Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Chị cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;
 • Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận)
 • Điên thoại gải đáp thắc mắc: 0983367068 Chat Zalo
 • Chi phí thực hiện đăng ký nhãn hiệu:

Theo qui định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Nice phiên bản 10. Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số sản phẩm trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn. Theo đó, chúng tôi xin được báo giá chi phí đăng ký cho nhãn hiệu cho 01 nhóm sản phẩm dịch vụ:

Nhóm thứ nhất: Phần mềm máy tính dành cho điện thoại có thể tải về được; chương trình máy tính dành cho các ứng dụng trên điện thoại có thể tải về được; phần mềm máy tính có thể tải về được

Nhóm thứ hai: Quảng cáo; hỗ trợ và quản lý các giao dịch mua bán hàng; hỗ trợ và quản lý các hoạt động kinh doanh của người bán thông qua việc tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến vào các website bán hàng online

Trong trường hợp đơn suôn sẻ, sẽ được tính cụ thể như sau:

Nội dung Phí nhà nước(VNĐ) Phí dịch vụ(VNĐ)
1.  Phí tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu trước khi nộp đơn (cho 01 nhãn hiệu có 01 nhóm SP/DV [1]) 1.000.000
2.  Phí đăng ký nhãn hiệu có đến 6 sản phẩm/dịch vụ  trong nhóm thứ nhất (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)  1.020.000 3.980.000
3. Phí đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhãn hiệu có 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ phát sinh thứ hai (đã bao gồm cả phí nộp đơn, công bố, cấp bằng)  
Tổng tiền (các số bôi đậm): Bằng chữ:

5.000.000
Năm triệu đồng

Ghi chú:
Khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ,  không bao gồm (1) 10% VAT, (2) các loại phí phát sinh nếu đơn bị từ chối (do trùng/tương tự với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký trước…..), cần phải phúc đáp/khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ và (3) phí thúc đẩy

[1] Phí tra cứu là không bắt buộc và chỉ mang tính tham khảo, không phải là kết luận cuối cùng của Cục SHTT

» Dich vụ đăng ký nhãn hiệu

Dich vụ đăng ký nhãn hiệu:
Gửi nhu cầu đăng ký nhãn hiệu như Tên – logo hoặc nhãn hiệu qua email dưới để làm thủ tục và báo phí đăng ký.